biliklənmə

biliklənmə
«Biliklənmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • biliklənmək — f. Bilik əldə etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • elm — is. <ər.> Təbiət və cəmiyyətin inkişafındakı qanunauyğunluqları və obyektiv aləmə təsiri üsullarını meydana çıxaran biliklər sistemi və bu biliklərin ayrıca sahəsi. Kimya elmi. Riyaziyyat elmi. Texniki elmlər. İctimai elmlər. – Vaxtbavaxt… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təcrübə — is. <ər.> 1. Sınama, sınaq, yoxlama. Təcrübə uçuşu. Təcrübə müddəti. Təcrübə məşğələləri. – Bu ildən təcrübə üçün xüsusi bir sahədə əkməyə icazə verdilər. M. Rz.. Təcrübə etmək (aparmaq) – təcrübə yolu ilə yoxlamaq, sınamaq. Yeni buğda növü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • umbilical cord — um|bil|i|cal cord [ ʌm,bılıkl kɔrd ] noun count a long tube that connects a baby to its mother before it is born and through which it receives food and oxygen. It is cut immediately after birth. cut/sever the umbilical cord INFORMAL to stop… …   Usage of the words and phrases in modern English

  • təhsil — ə. 1) ələ gətirmə, hasil etmə; qazanma; 2) elm, məlumat əldə etmə; 3) müntəzəm oxumaq nəticəsində əldə edilən biliklərin məcmusu; 4) dövlət vergisi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ala-yarımçılıq — bax ala yarım(çıq). <Cəmil:> Bu saat ala yarımçılıq biliklə nə eləmək olar. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aqrominimum — <yun. aqro və lat. minimum> Kənd təsərrüfatı sahəsində ən zəruri tədbirlərin və biliklərin məcmusu. Aqrominimumun əsas məsələlərindən biri ziyanverici həşərat və alaq otları ilə mübarizədir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ateizm — <yun.> Allahın varlığını, fövqəltəbii qüvvələri və dinləri elmi biliklərə əsasən inkar etmə; allahsızlıq. Ateizmin izləri. Ateizmin nəzəri əsası materialist fəlsəfədir. Ateizm tərbiyəsinin bir əsas vəzifəsi də dinin elmə zidd olduğunu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəmiyyət — is. <ər.> 1. Konkret tariximaddi həyat şəraiti ümumiliyi əsasında birləşmiş insan toplusu. İnsan cəmiyyəti. Cəmiyyətin inkişafı. Cəmiyyət tarixi. Cəmiyyət haqqında elm (cəmiyyətşünaslıq). – <Aşıq:> Sağ olun, əziz yoldaşlar, xalqa,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fideizm — <fr. əsli lat. fides – inam və . . . ism> Dini etiqadı elmi idrakdan üstün tutan, etiqadın (inamın) ağıldan üstün olduğunu iddia edən dünyagörüşü və elmi dinə tabe etməyə, elmi biliklərdən dini ehkamların müdafiəsində istifadə etməyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”